Regulamin

§ Postanownienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.

 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem blairlashes.pl jest firma
  BLAIR Aleksandra Fiok
  ul. Piaskowa 11/2
  87-100 Toruń
  NIP:8792703358
  REGON:380611249
  zwana dalej jako „właściciel sklepu”.

 3. Biuro firmy w Toruniu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej blairlashes.pl lub osobiście w siedzibie firmy (właściciela sklepu).

 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć wybranie przynajmniej jednego z dostępnych na stronie produktów oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.

 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Płatności za zamówione koszulki można dokonać:

  1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl

  2. Gotówką w siedzibie firmy (właściciela sklepu)

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  1. w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem operatora przelewy24.pl – w chwili otrzymania na przez właściciela sklepu potwierdzenia dokonania zapłaty,

  2. w przypadku płatności kartą kredytową za pośrednictwem operatora przelewy24.pl - w chwili otrzymania na przez właściciela sklepu potwierdzenia dokonania zapłaty,

  3. w przypadku płatności gotówkowej w siedzibie firmy (właściciela sklepu) - niezwłocznie po dokonaniu płatności.

 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.

 7. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, blairlashes.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.

 8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów doręczenia przesyłki.

§ Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym blairlashes.pl dostarczane za pośrednictwem przesyłek  kurierskich.

 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zaksięgowania środków u operatora przelewy24.pl, chyba, że informacje zawarte w karcie produktu mówią inaczej.

 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku i nie posiada wad technicznych zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych.

 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem blairlashes.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.

 5. Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.

 6. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ Zwroty i wymiany

 1. W przypadku produktów należących do stałej oferty sklepu blairlashes.pl Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który nie nosi śladów użytkowania, nie został w żaden sposób uszkodzony, posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania, znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.

 3. Klient, który zamierza dokonać zwrotu lub wymiany towaru, winien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail info@blairlashes.pl, zgłaszając zamiar dokonania zwrotu towaru. Po akceptacji zwrotu Klient winien wysłać zwracany towar lub dostarczyć osobiście na adres blairlashes.pl, ul. Lelewela 33a, 87-100 Toruń.

 4. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny, przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ Reklamacje

 1. Sklep internetowy blairlashes.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).

 2. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy skontaktować się ze sklepem blairlashes.pl wysyłając wiadomość e-mail na adres info@blairlashes.pl z opisem problemu, oraz numerem zamówienia, z którego produkty pochodzą.

 3. Przesłana reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych a o wyniku decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres zwrotny podany w wiadomości przesłanej na adres info@blairlashes.pl.

§ Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego blairlashes.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej blairlashes.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami blairlashes.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy,

  2. wysłania zamówienia.

 2. W razie dokonania przez Klienta zakupu w sklepie blairlashes.pl jego dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej umowy zostaną przetworzone w zakresie koniecznym do realizacji umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych właściwych aktów prawnych.